# Tên nhân vật Mã nhân vật Môn phái Điểm
1 KopPa 3C3360A2 Nga My 17,000,000
2 Sapo 3C33608E Tiêu Dao 16,050,000
3 SamuraiXitin 3C33641A Thiên Long 16,000,000
4 BấtDiệt 3C33630B Nga My 10,000,000
5 ThiênKim 3C3360FC Nga My 10,000,000
6 HatoriDanzan 3C3361D8 Võ Đang 4,200,000
7 Miêu 3C33612B Tiêu Dao 4,130,000
8 TamNương 3C33609A Nga My 3,070,000
9 X2CựcKhoái 3C3360A5 Tiêu Dao 2,900,000
10 Yukee 3C3360D7 Võ Đang 2,600,000