# Tên Level
1 KoCảmXúc 119
2 DJTy 119
3 ThiênTử 119
4 MaTôn 119
5 LouisVuiton 119
6 ZzRaMBozZ 119
7 Hồi[]Ức 119
8 William 119
9 CáFish 118
10 Quyền[]Sml 117