# Tên Level
1 KoCảmXúc 116
2 LovingU 115
3 ThiênTử 113
4 DJTy 109
5 BạchYThần 109
6 CôngĐịnh 109
7 ZzRaMBozZ 107
8 DuyBầuLC 107
9 TheUnit 106
10 ThiênUyển 106