# Tên Level
1 TinhNhi 114
2 ĐộcLong 112
3 TrúcAnh 111
4 TúBà 109
5 NPCBX 109
6 TieuLong 109
7 6677028 109
8 CHÉM 109
9 KimPhụng 106
10 BảoAn 106